Om Oss

Vår målsetning er å tilby profesjonell, tilpasset og rask kvalitet og teknisk service, hele døgnet og hele uka, til maritim næring over hele verden.

Oceanus Marine ligger på Malta, midt i sentrum av Middelhavet og i krysningspunktet for viktige skipsleder. Fra denne strategiske plasseringen kan vi tilby våre kunder uavhengig maritim inspeksjon, skipsmekanikk, reparasjoner og tekniske marine konsulenttjenester til industrien som helhet, inkludert skipseiere, driftsselskap, agenter, olje- og gasselskaper og advokatfirmaer ved rettstvister.

Med et stort spenn på mer enn 25 års internasjonal erfaring med sjøgående fartøyer, er våre tekniske tjenester og lokale team av fagfolk for reparasjoner tilgjengelig døgnet rundt. Våre team kan gi assistanse til oppdrag både offshore og onshore.

Våre team med velkvalifiserte fagledere, mariningeniører, skipsarkitekter og sertifiserte skipsinspektører har hittil hatt ansvar for en rekke høyprofilerte undersøkelser, tekniske konsultasjoner, prosjektledelsesoppdrag, over 35 dokkinger, store og mindre konverteringer av tankskip (fra enkelt skrog til dobbelt skrog), konverteringer fra tankskip til oljevernfartøy, utallige systemmodifikasjoner av lasteskip & adskilte ballastsystemer, innkjøp & leveranser av skipsdeler og miljøverntjenester.

Oceanus Marine er oppnevnt som ubundne skipsinspektører på vegne av den maltesiske regjeringen (ubegrenset), MCA (begrenset), kystvakt for Samveldet Dominica og INSB-inspektører for Malta.

Oceanus Marine er også aktivt medlem av SCMS, FEMAS, IMarEST, IET & MNA.

Oceanus Marine er medlem av

IET MNA

Oceanus Marine er utnevnt til landmålere / inspektører for

Vårt team av høyt kvalifiserte marineingeniører, yachtmålere marinearkitekter og marinekonsulenter har til dags dato blitt kreditert med en rekke høyprofilerte prosjekter

Adresse

No 2, Apartment 1, Victory Street, Gzira, GZR 1300, Malta

Kontakter

(+356) 79 422 440 (+356) 77 637 737 (+356) 21 637 737

Sosialt

Oceanus Marine Ltd. © 2024. Alle rettigheter forbeholdt. Nettstedutvikling av ISB Technologies.